Korien Kindertherapie

Psychomotorische kindertherapie

In praktijk Korien bied ik psychomotorische kindertherapie. Deze ervaringsgerichte therapie helpt kinderen die zijn vastgelopen in hun ontwikkeling weer op weg. Door samen te spelen, tekenen, dansen, klauteren of bouwen wordt gezocht naar de oorzaak van het gedrag en ook direct gewerkt aan een oplossing. Kinderen experimenteren met nieuw gedrag. Dit gebeurt op een manier die aansluit bij de sterke kanten van het kind.

" Spelen is een bezigheid die men niet ernstig genoeg kan nemen. "

Jacques Yves Cousteau

kindertherapie haarlem